Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

img

To E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σας καλεί να παρακολουθήσετε την κλήρωση για 1 Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που προσφέρει. Στην κλήρωση συμμετέχετε ήδη με έναν αύξοντα αριθμό τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

Στην κλήρωση συμμετέχετε ήδη με έναν αύξοντα αριθμό τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ https://elearn.elke.uoa.gr/elearn/lotcode.html καθώς είχατε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας στη σχετική φόρμα της ιστοσελίδας https://elearn.elke.uoa.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για τα Προγράμματα e-learning.
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά (live) την Παρασκευή 23/09/2016 στις 16.30 μ.μ. μέσω της σελίδας https://elearn.elke.uoa.gr/elearn/klirosi23092016.html
 
Ο υποψήφιος που θα κληρωθεί για να παρακολουθήσει κάποιο από τα Προγράμματα του τρέχοντος κύκλου σπουδών (43) της επιλογής του, θα λάβει επιστολή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης από τη Γραμματεία του Προγράμματος προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και το Πρόγραμμα της επιλογής του.
 

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος που κληρωθεί να συμμετάσχει δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών που θα κληθεί να προσκομίσει ή δεν τα προσκομίσει εντός της καθορισμένης από τη Γραμματεία ημερομηνίας, αντικαθίσταται αυτόματα από άλλο υποψήφιο, σύμφωνα με τη σειρά επιλαχόντων που θα προκύψει επίσης από την κλήρωση.

Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα δεν θα αναρτηθούν προσωπικά στοιχεία παρά μόνο οι κωδικοί που αντιστοιχούν στον επιτυχόντα και στους 10 πρώτους επιλαχόντες. Η γνωστοποίηση του ονόματος του επιτυχόντα θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συγκατάθεσής του.

Ο κώδικας ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί είναι κώδικας γεννήτριας τυχαίων αριθμών, τον οποίο χρησιμοποιεί η εφαρμογή προκειμένου να παράγει τους τελικούς αριθμούς ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Ο συγκεκριμένος κώδικας είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να τον δει.

Έχετε λάβει αυτό το email γιατί δηλώσατε συμμετοχή στον διαγωνισμό του e-learning ΕΚΠΑ μέσω της ιστοσελίδας https://elearn.elke.uoa.gr Η συγκεκριμένη email διεύθυνση είναι ενημερωτική και δεν δέχεται απαντήσεις. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το elearning ΕΚΠΑ μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τον ιστοχώρο μας. (https://elearn.elke.uoa.gr)
 

Πιό πρόσφατα Posts